យើងជាក្រុមហ៊ុនជាក្រុមដែលផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្នោការវេចខ្ចប់ស្នោការតុបតែងពពុះត្រីពពុះសិប្បកម្មក្រដាសស្នោការតុបតែងបុណ្យណូអែលនិងវត្ថុធាតុដើម ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនយើងបាននិងកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ“ កេងប្រវ័ញ្ចសុចរិតភាពច្នៃប្រឌិតនិងវិជ្ជាជីវៈ” ដែលជាមូលដ្ឋាននិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលជាចំណុចចាប់ផ្តើម។ បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងម៉ាក“ ស៊ីអេចស៊ី” ។

EPS វត្ថុធាតុដើម